تفاوت اصلی صرافی متمرکز و غیرمتمرکز چیست؟

صرافی متمرکز و غیر متمرکز

در حال حاضر با علاقه مند شدن اکثر افراد به حوزه ارز های دیجیتال، صرافی های بسیاری زیادی اعم از صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز ایجاد شده است که تفاوت های اساسی باهم دارند در این محتوا به این سوال پاسخ خواهیم داد که صرافی متمرکز و غیرمتمرکز چیست و هرکدام چه کاربرد هایی دارند. […]